Sommerhet interesse for nye byggetrinn

Interessen for de to nye byggetrinnene Strandhusene Syd og Strandhøyden var så stor at prelanseringen fort gikk over til å bli salgsstart.

8 leiligheter solgt på en uke

Det ble fullt hus på restaurant Ankeret i forrige uke da vi hadde prelansering av Strandhøyden og Strandhusene Syd. At alt salgsmateriell ikke var klart, hindret ikke kjøpere i å finne sin drømmeleilighet.

I Strandhøyden ble det solgt 4 leiligheter. Fremdeles har vi 10 ledige.

I Strandhusene Syd ble det solgt 2. Her har vi 9 igjen.

I tillegg solgte vi 2 leiligheter i Strandhagen 1.

Endelig har vi leilighetsvelgere og prospekt klart. Du finner en detaljert oversikt over byggetrinnene på Engersand Havn og ledige leiligheter her.

Strandhusene-Syd